CVIČITEL JEZDECTVÍ

Kurzy a autorizovaná zkouška

Cvičitel / Cvičitelka jezdectví

Nabízíme kurzy a zkoušky Cvičitel/cvičitelka jezdectví

Úspěšní frekventanti obdrží “Osvědčení” pro profesní kvalifikaci “Cvičitel/cvičitelka jezdectví”

Kód profesní kvalifikace – 41-128-M

Uplatnění tohoto vzdělání je především pro OSVČ za účelem založení živnosti vázané na jezdecký výcvik.

Dále pro pracovníky jezdeckých klubů, letních a příměstských táborů a ostatních zájmových aktivit spojených s jízdou na koni.

Vstupní požadavky:

Zdravotní způsobilost (https://nsp.cz/jednotka-prace/chovatel-a-jezdec-koni#zdravotni-zpusobilost) doložená lékařským potvrzením.

Znalosti v rozsahu kvalifikačního standardu dle Národní soustavy kvalifikací platnost standardu od 11.2.2022 do neomezeně.

Zázemí

Zázemí pro naše kurzy a zkoušky

Místo konání

Zkoušky i přípravné kurzy se konají v areálu TJJ. LUCKY Drásov, z.s.

Ustájení

Ustájení soukromých koní je možné v omezeném počtu za aktuálně platných veterinárních podmínek s předložením průkazu.

Ubytování

Účastníci si zajišťují sami, není součástí kurzu ani zkoušky.
Přímo v areálu je možnost ubytování v omezeném počtu.

Stravování

V areálu je restaurace s celoročním provozem.

Parkování

V areálu se nachází odstavné plochy pro osobní automobily a přívěsy pro koně.

Wifi

K dispozici volné připojení v areálu i v restauraci.

propozice 2023/24

Kurz Cvičitel / Cvičitelka jezdectví

Tento  akreditovaný kurz je vhodný například pro osoby, které mají zájem o vzdělání, spolupráci při výcviku jezdců především v turistických jízdárnách, rančích a podobně. Dále jako základní vzdělání pro ty, kteří vedou koně v hiporehabilitaci a pro lektory na jezdeckých táborech.

Kurz probíhá formou víkendového studia a obsahuje 100 hod. teorie a 150 hod.praxe na vlastním nebo zapůjčeném koni.

Je doporučeno mít vlastní úrazové pojištění (minimálně na dobu trvání kurzu)


Akreditace MŠMT č.j. 128302021-2.

Termín konání kurzu:

prosinec 2023 až duben 2024


Zahájení Kurzu 

sobota 9.12.2023 v 9,00 hod.

Naši lektoři

ing. Zdeněk Goščík

MVDr. Petra Cinerová

Mgr. Kateřina Kolářová

Garant: MVDr. Petra Cinerová na základě rozhodnutí MŠMT Praha – akreditace MŠMT č.j. 12830/2021-2

Informace o kurzu

Obsah Kurzu

Obsah výuky: Obecná část: Právo, Chov koní a historie, Zoohygiena a výživa, Anatomie a fyziologie, Krmení koní, První pomoc, Welfare koní, Bezpečnost
Praktická část: Hiporehabilitace a agroturistika, Jezdectví (lonžování, vedení hodiny, drezura, kavaletová práce)

Vstupní předpoklady

věk min. 18 let, zdravotní způsobilost, odpovídající teoretické a praktické znalosti v jezdectví (licence ČJF není třeba). Na základě absolvování kurzu a úspěšného složení závěrečné zkoušky (teoretická a praktická) získáte Osvědčení o rekvalifikaci Cvičitel jezdectví (vhodné také pro uplatnění uchazečů o zaměstnání,kteří jsou v evidenci ÚP) , lze požádat o vydání živnostenského listu.
Kvalifikace nebude vyznačena na licenci ČJF.
Je doporučeno mít vlastní úrazové pojištění( minimálně na dobu trvání kurzu)

Přihláška

Přihlášku naleznete zde.

Termín podání 2.12.2023

Závěrečná zkouška

kurz bude ukončen také Autorizovanou zkouškou,poplatek pro účastníky kurzu 1000,-Kč (viz.podmínky autorizovaná zkouška)

Obecná část: písemná část: testy ze všech probíraných oborů, ústní část: zkouška – 2 otázky
Specializace: praktická zkouška složená ze 3 částí: drezurní úloha základní úrovně + kavaletová pasáž, křížkový parkur, lonžování začátečníka, vedení hodiny.

Cena kurzu a platba

Poplatek za kurz včetně závěrečné zkoušky ve výši 17.000,- Kč

Poplatek za Autorizovanou zkoušku pro účastníky kurzu 1000,-Kč

Nutno uhradit bankovním převodem nejpozději do 2.12.2023 před začátkem kurzu: č. účtu: 1208540297/0100,nebo v hotovosti první den kurzu.

 

Doplňkové služby:

Při dovozu vlastního koně: poplatek za ustájení – 800,- Kč/den, v ceně stelivo, seno, veterinární podmínky platné pro daný rok.

Pro praktickou část soustředění i na zkoušku lze koně zapůjčit v areálu (500,- Kč na lekci).

Autorizovaná zkouška

Cvičitel / Cvičitelka jezdectví

Termín konání zkoušky:

28.-29.3.2024

 

Termín konání přípravného kurzu 

23.-24.3.2024

 

Místo konání:

areál TJJ LUCKY Drásov

Poslední volné místo na autorizovanou zkoušku.

Zbývá poslední volné místo pro aktuální termín Autorizované zkoušky
POZOR

Informace o Autorizované zkoušce a přípravném kurzu

Obsah zkoušky

Zkouška bude rozdělena do 2 dnů (celkem 11-14 hod.):


1. den – teorie + praxe – test, dokumenty, prezentace, ústní doplňující otázky


2. den – praxe – péče o koně a výstroj, předvedení koně, lonžování začátečníka, vedení hodiny, drezurní úloha,skoková část

Podorobnosti ke zkoušce:

  • Kapacita zkoušky je omezena na max. 14 osob
  • zkouška probíhá na vlastním koni
  • v ceně není zahrnuto ustájení koní, ubytování, stravování
  • možnost boxového ustájení v místě v omezeném počtu
  • jednoho koně mohou použít max. dva jezdci
  • jeden jezdec může použít jiného koně na drezurní část zkoušky a jiného na skokovou část zkoušky
  • možnost půjčení koně v místě konání zkoušky v omezeném počtu

Kvalifikační standard: Na tomto odkazu najdete veškeré informace o obsahu a průběhu zkoušky, včetně její náročnosti, tématech a způsobu ověření znalostí.

Pozvánka a Přihláška
  • Pozvánka na autorizovanou zkoušku.
  • Přihlášku na autorizovanou zkoušku Cvičitel / Cvičitelka jezdectví naleznete zde.
  • Přihlášku na dvoudenní přípravný kurz k autorizované zkoušce Cvičitel / Cvičitelka jezdectví naleznete zde.
Cena autorizované zkoušky a přípravného kurzu

Ceník pro rok 2024:

2 dny 8 000,- Kč

Přípravný kurz k autorizované zkoušce :

1 den 1 500,- Kč ( shrnutí teorie i praxe)
Cena za zapůjčení koně:
zkouška 2000,-Kč/kůň
přípravný kurz 500/kůň/lekce
Veškeré platby je nutné provádět na základě vystavené faktury. Platba v hotovosti na místě nebude možná

Lektoři

MVDr. Petra Cinerová – autorizovaná osoba
Mgr. Lukáš Klouda – zástupce autorizované osoby

Kontakt

Kde nás najdete a jak se s námi spojit

Provozovatel:

MVDr.Petra Cinerová

Všechovická 47

66424 Drásov

Česká republika

tel.: +420 602 849 321


datová schránka: n9f62t6
IČO: 07405081

Dotazy

Máte dotaz nebo přání? Napiště nám!